To ochrona życia i zdrowia w przedszkolu, szkole i na uczelni przez 24h, 7 dni w tygodniu, domu i na wakacjach, w Polsce i za granicą. Uprawianie sportu, zabawa na świeżym powietrzu czy też na szkolnym korytarzu, to tylko niektóre z sytuacji, w których dziecko może ulec wypadkowi.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to zabezpieczenie finansowe przed skutkami:

  • nieszczęśliwych wypadków,
  • wstrząśnienia mózgu,
  • oparzeniem lub odmrożeniem ciała,
  • pogryzieniem przez zwierzęta,
  • zdiagnozowaniem sepsy,
  • kosztami  leczenia i rehabilitacji,
  • pobytu w szpitalu,
  • czasowej niezdolności do nauki.

Pakiet Moje Dziecko to zabezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania - w ramach jednej składki wszystkie dzieci do 18 roku życia objęte są ochroną. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych ubezpieczenie zapewni wsparcie finansowe, konsultacje specjalistyczne i dostęp do świadczeń medycznych i opiekuńczych po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania dziecka.

Polisa Posag to troska o przyszłość dzieci, to specjalny program oszczędnościowy, umożliwiający systematyczne gromadzenie środków na przyszłe wydatki dziecka związane ze startem w dorosłość. To również zabezpieczenie przyszłości dziecka na wypadek śmierci rodzica/opiekuna, czyli przejęcie opłacania składek przez towarzystwo ubezpieczeń do końca okresu ubezpieczenia.