Gdy będąc za granicą (wyjazd służbowy, urlop, praca) nagle zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi, Ubezpieczenie Turystyczne zapewni nam bezpieczeństwo finansowe na pokrycie kosztów leczenia.

Możliwe jest również ubezpieczenie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • bagażu podróżnego,
  • sprzętu turystycznego,
  • odpowiedzialności cywilnej.