To również ubezpieczenie garażu, ogrodzenia, domku letniskowego, domu w budowie - to wielowymiarowa ochrona naszego mienia a także czynności życia prywatnego w domu i poza nim, również ubezpieczenie od NNW i assistance domowe, w zależności od indywidualnych potrzeb  oraz rodzaju występujących zagrożeń.

Dobrze dobrany pakiet ochroni nasz majątek od wszelkich zdarzeń losowych, takich jak: pożar, wybuch, zalanie, powódź, przepięcia, huragan, stłuczenia i wszelkie kataklizmy, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku i dewastacji, również poza miejscem zamieszkania, np. rabunek laptopa, komórki, torebki a nawet roweru.

Współpraca z liderami na rynku ubezpieczeń pozwoli na taką konstrukcję pakietu aby za atrakcyjną cenowo składkę objąć ochroną wszystko to znajduje się wewnątrz ( meble, odzież, sprzęty) i na zewnątrz naszego domu, łącznie z  kradzieżą i dewastacją obiektów znajdujących się na posesji, m. in. huśtawek, basenów, altanek, mebli ogrodowych, oraz zewnętrznych elementów domu.

Warto też posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które przydaje się w wielu niekomfortowych sytuacjach gdy przez przypadek wyrządzimy szkodę osobom trzecim, np. zalejemy sąsiada, dziecko grające w piłkę wybije szybę, albo jadąc na rowerze zarysujemy samochód, uszkodzimy wyposażenie pokoju hotelowego, itp. .Ubezpieczenie OC działa na całym świecie.

Ubezpieczenie mieszkania to również szeroki wachlarz usług assistance, tj. pomoc w razie powodzi, pożaru, awarii sprzętu w domu, pomoc hydraulika, szklarza, elektryka itp. A także w razie niespodziewanych problemów zdrowotnych.

Nie tylko w domu, ale w podróży, w pracy i na wakacjach ulec możemy nieszczęśliwemu wypadkowi. Dobrze więc włączyć też ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres ochrony wzbogacić można również o ochronę prawną, gdzie ubezpieczyciel pokryje koszty z sytuacjach, które wymagają porady lub interwencji prawnika.

Każde ubezpieczenie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta. Elastyczne ubezpieczenie własnego domu czy mieszkania zapewni przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczenie nieruchomości zabezpieczy również kredyt bankowy.