Ubezpieczenia komunikacyjne to ochrona właścicieli pojazdów mechanicznych od szkód mających związek ze zdarzeniami drogowym. To jedno z najczęstszych i najważniejszych ubezpieczeń. Może być skierowane do osób indywidualnych i firm (ubezpieczenia flotowe).

Obejmuje dwa rodzaje ubezpieczeń:

Obowiązkowe o charakterze obligatoryjnym

Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Poruszając się pojazdem po drogach publicznych, potencjalnie narażamy innych użytkowników dróg na wyrządzenie im szkody. Ubezpieczenie OC ochroni nas przed odpowiedzialnością finansową, którą pokryje ubezpieczyciel.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu drogowego, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, którego zakres uregulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych (można pobrać tutaj).

Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia najpóźniej:

  • w dniu rejestracji pojazdu zakupionego za granicą lub w salonie,
  • w dniu zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce, lecz nie posiadającego ważnej polisy OC.

Dobrowolne

Auto Casco

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli, ciągników) od wszelkich zdarzeń . Zapewnia ochronę pojazdu i jego wyposażenia w zakresie utraty części, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Dobór właściwego zakresu ubezpieczenia zapewni właściwą ochronę.

Z uwagi na dobrowolny charakter ubezpieczenia ważne jest aby w pierwszej kolejności kierować się zakresem ubezpieczenia, a nie tylko wysokością składki.

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie od NNW obejmuje szkodę w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu, a także podczas wsiadania i wysiadania.

Wypłacone świadczenie zrekompensuje nam ból i cierpienie, a jego wysokość uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia, i składki.

Assistance

Ubezpieczenie zapewnia bezpłatną, profesjonalną pomoc dla kierującego i jego pasażerów, gdy w sytuacji awarii lub uszkodzenia pojazdu, możemy liczyć na pomoc drogową w zakresie:

  • naprawy na miejscu zdarzenia,
  • holowania uszkodzonego pojazdu pod wskazany adres,
  • wynajmu pojazdu zastępczego,
  • kontynuowania podróży lub zakwaterowania na czas naprawy pojazdu,
  • itp.

Szyby

Ubezpieczenie to pozwoli uniknąć kosztów związanych z naprawą bądź wymianą uszkodzonej szyby.

Ochrona ta obejmuje wszystkie szyby w pojeździe.

Ochronę szyb w pojeździe możemy wykupić łącznie z ubezpieczeniem OC lub AC.

Opony

W przypadku uszkodzenia ogumienia, ubezpieczyciel zapewni pomoc w usunięciu awarii na miejscu zdarzenia lub zaholuje do wyspecjalizowanego warsztatu (zawrzeć je można tyko łącznie z OC lub AC).

Ochrona prawa

Ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy prawnej związane z dochodzeniem lub obroną swoich praw przed sądem, w związku ze zdarzeniami związanymi z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.