W trosce o satyfakcję naszych klientów wprowadziliśmy szeroką gamę produktów dopasowanych do każdej branży i potrzeb ubezpieczeniowych firmy.

Optymalizując koszty, zapewniamy maksymalną ochronę ubezpieczeniową.

Dysponujemy pakietami dla:

 • aptek,
 • restauracji,
 • hoteli,
 • sklepów,
 • zakładów usługowych i produkcyjnych,

Dostosowujemy zakres ochrony ubezpieczeniowej wg potrzeb każdego klienta oferując ubezpieczenie:

 • wszystkich zdarzeń (all risk),
 • ognia i innych zdarzeń losowych,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • wandalizmu,
 • elektroniki,
 • transportowe,
 • OC działalności,
 • OC zawodowe,
 • gwarancji finansowych.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • osoby fizyczne prowadzące dzaiałalność gospodarczą,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobości prawnej,
 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.